President
 • 吳文正
  Wen-Jeng Wu

Executive Directors
 • 查岱龍
  Tai-Lung Cha
 • 張宏江
  Hong-Chiang Chang
 • 黃志賢
  William J. Huang
 • 黃冠華
  Steven-K Huang
 • 歐宴泉
  Yen-Chuan Ou
 • 謝明里
  M. L. Hsieh

Directors
 • 江恒杰
  Heng-Chieh Chiang
 • 吳俊德
  Chun-Te Wu
 • 吳勝堂
  Sheng-Tang Wu
 • 李經家
  Ching-Chia Li
 • 林文榮
  Wun-Rong Lin
 • 林嘉祥
  Victor C. Lin
 • 莊燿吉
  Yao-Chi Chuang
 • 馮思中
  See-Tong Pang
 • 黃昭淵
  Chao-Yuan Huang
 • 黃逸修
  Yi-Hsiu Huang
 • 裘坤元
  Kun-Yuan Chiu
 • 廖俊厚
  Chun-Hou Liao
 • 歐建慧
  Chien-Hui Ou
 • 蔡德甫
  Te-Fu Tsai

Executive Supervisors
 • 王炯珵
  Chung-Cheng Wang
 • 阮雍順
  Yung-Shun Juan

Supervisors
 • 林仁泰
  Jen-Tai Lin
 • 邱逸淳
  Yi-Chun Chiu
 • 陳煜
  Yu Chen
 • 童敏哲
  Min-Che Tung
 • 蒙恩
  En Meng

Alternate Directors
 • 王百孚
  Pai-Fu Wang
 • wzm
  Shuo-Meng Wang
 • 王賢祥
  Shian-Shiang Wang
 • 江博暉
  Po-Hui Chiang
 • 崔克宏
  Ke-Hung Tsui
 • 蔡宗佑
  Chung-You Tsai
 • 鍾旭東
  Shiu-Dong Chung

Alternate Supervisors
 • 林子平
  Tzu-Ping Lin
 • 黃國皓
  Kuo-How Huang

Secretary General
   • 王弘仁
    Hung-Jen Wang
Deputy Secretary-General
   • 薛又仁
    Yu-Jen Hsueh
   • 許毓昭
    Yu-Chao Hsu
   • 盧嘉文
    Jia-Wen Lu
   • 蔡育賢
    Yuh-Shyan Tsai